အခ်စ္နိဗၺန္မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္

အသက္ (၁၈) ႏွစ္ ၿပည္႕ၿပီးသူတိုင္း ၿမည္သူမဆို ဝင္ေရာက္ၾကည္႕ရွဳ႕နိုင္သည္...

ကိုယ္ထင္ကုတင္ေရႊနန္းပါ ႀကိဳက္သလို ႀကည့္ရွုႏုိင္ပါသည္………

Tuesday, November 1, 2011

နိဗၺာန္ အတြင္းသို ့လာေရာက္လည္ပတ္ႀကသူ သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းတို ့ခင္ဗ်ား .....

ကြ်န္ေတာ္တို ့၏ အခ်စ္နိဗၺာန္ သည္ စတင္တည္ေထာင္ကာစျဖစ္ပါသျဖင့္


လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနပါသည္.............


နိဗၺာန္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ မည္သည့္ေ၀ဖန္မွုတြမ်ိဳးကို မဆို ေ၀ဖန္အႀကံေပးႏုိင္ပါသည္................
နိဗၺာန္ေဆာ္
maemae8808@gmail.com သို ့ကုန္ႀကမ္းမ်ားကို ေပးပို ့ႏုိင္ပါသည္.........
(WEB TRANSLATOR)